Teknikgrupper

Teknikgrupp 1 är första steget i Teknikskolan och man tränar 1 ggr/veckan. Där får man vara med om man har klarat av att simma 200 m valfritt simsätt på mage och 50 m ryggsim, kunna flyta stillaliggande i ryggläge och i magläge med ansiktet i vattnet och hoppa eller dyka från 1 m. 

Vi lär oss grunderna till alla simsätten och jobbar mot målen för nivån samt att vi lär oss tävla Stjärnjakten. Det är en tävling internt i Danderyd Sim.

Teknikgrupp 2 får man börja i när man klarat målen för teknikgrupp 1 och då tränar vi 2ggr/veckan. Vi tränar vidare på alla simsätten och mot målen för nivån samt tävlar Stjärnjakten.

Teknikgrupp 3 får man vara med i när simmaren har klarat målen för teknikgrupp 2 och vi tränar 3 ggr/veckan. Här tränar vi mer mot lite längre sträckor som 100 m i olika simsätt och mot målen för nivån och vi tävla i Stjärnjakten.